• طرح طبیعت‌گردی آشوراده با رعایت محیط زیست اجرا می‌شود

    طرح طبیعت‌گردی آشوراده با رعایت محیط زیست اجرا می‌شود

    به گزارش ایلنای گلستان، علی محمد زنگانه در شهرستان بندرترکمن اظهارکرد: رئیس جمهور در اسفند سال ۱۴۰۰ به گلستان سفر کرد و ۲۰ پروژه قابل توجه در شهرستان بندر ترکمن با ۶۷۹ میلیارد تومان مصوبه شد که تاکنون ۳۳۸ میلیارد تومان آن تخصیص یافته و کل اعتبار تا سال ۱۴۰۴ تخصیص می‌یابد. وی ادامه داد: